Systemy przeciwpożarowe (PPOŻ) – informacyjne

Systemy przeznaczone do wykrywania i sygnalizowania zagrożeń pożarowych. Celem zastosowania tego systemu jest ochrona zdrowia i życia ludzi oraz zgromadzonych wartości materialnych. System sygnalizacji pożaru działa w oparciu o rozmieszczone w pomieszczeniach czujki pożarowe, które reagują na obecność dymu, wzrost temperatury lub pojawienie się płomieni w obszarze działania czujek. Sygnał ze wzbudzonej czujki przekazywany jest do centralki, która alarmuje o zagrożeniu. Dodatkowo czujki pożarowe uzupełnione są ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi (ROP) umieszczonymi na drogach komunikacji ogólnej.

© 2018 InstalSystems