Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

Systemy kontroli dostępu usprawniają w znacznym stopniu funkcjonowanie wielu firm, a także pomagają zachować niezbędne bezpieczeństwo przez ochronę danych i mienia. Kontrola dostępu to najnowocześniejsze narzędzie sprawnego zarządzania ludźmi na terenie firmy. Administrator może określać prawa pracowników w dostępie do pomieszczeń lub przejść, czas przebywania i czas pracy. System rejestracji czasu pracy pozwala na dokładne zliczanie czasu pracy pracownika. System generuje raporty zawierające informacje o tym, kiedy pracownik rozpoczął i zakończył pracę, ile czasu spędził na przerwie lub na wyjściach służbowych.

© 2018 InstalSystems