Instalacje elektryczne

Instalacja elektryczna jest zespołem urządzeń elektrycznych, które są ze sobą połączone za pomocą stałych przewodów elektrycznych wykonanych z miedzi oraz są skoordynowane pod względem parametrów technicznych umożliwiających doprowadzenie energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników. Instalacja elektryczna jest też jedną z podstawowych sieci do jakiej podłącza się każdy budynek. W zależności od państwa potrzeb oraz możliwości finansowych instalacja ta może mieć różną wielkość i pełnić różne funkcje. W dokumentacji budowlanej musi znaleźć się między innymi projekt instalacji elektrycznej, który zawiera podstawowe parametry, rozwiązania oraz schematy poszczególnych obwodów. W zależności od rozmieszczenia poszczególnych sprzętów ustala się trasy przewodów, a wszelkie zmiany w trakcie wykonywania instalacji warto nanosić na plan.

© 2018 InstalSystems