Systemy alarmowe (SSWiN)
 
System alarmowy w skrócie określa się SSWiN, czyli System Sygnalizacji Włamania i Napadu. To dobry sposób na zabezpieczenie nieruchomości oraz znajdującego się w niej mienia. Nic więc dziwnego, że alarmy można spotkać już nie tylko w firmach, sklepach czy punktach usługowych, ale bardzo często także na prywatnych posesjach. Systemy alarmowe to zespoły funkcjonalnych urządzeń, które współpracując, zapewniają ochronę budynku na najwyższym poziomie. Można rozróżnić systemy alarmowe przewodowe i bezprzewodowe. Jak każde rozwiązanie, także alarmy mają swoje wady i zalety. Jednak samo jego posiadanie nie odstraszy potencjalnego złodzieja, jeżeli system zostanie zamontowany przez niekompetentną osobę, która źle rozmieści urządzenia lub popełni błędy w programowaniu. Należy pamiętać, że niezadziałanie alarmu może skutkować nie tylko utratą mienia, ale również przebywaniem w jednym pomieszczeniu z włamywaczem.

© 2018 InstalSystems